Free Shipping

gratis initiaties

Free Shipping

gratis duikflessen vullen

Free Shipping

gratis ontlening van materiaal


LAATSTE UPDATES


Thumbnail Image 1

! Covid-19 !

Omwille van de Covid-19-crisis zijn wij als sportclub genoodzaakt de wettelijke beperkingen en verplichtingen te volgen. We engageren ons als club om alle activiteiten hieraan aan te passen, en beschouwen de veiligheid van onze leden als hoogste prioriteit.

Thumbnail Image 1

! De lessen hervatten !

Onze duikschool opent weer de deuren.

Vanaf september starten de trainingsessies weer.

Schrijf je tijdig in !

! Volg de Covid regels !

Initiatieduiken

Start to Dive !

Is duiken iets voor jou ?

Ontdek deze Leuke sport bij Hydra Aalst en kom eens langs op de sportmarkt op zondag 3 juli 2022 te Aalst We staan opnieuw op de Grote Markt


Organisatie


Bestuursleden


Voorzitter

Rudy Baeyens

2* Instructeur NELOS

Duikschoolverantwoordelijke

Patrick Costens

2* Instructeur NELOS

Secretaris

Laura Van Impe

2* Duiker NELOS

Schatbewaarder

Anik Vanden Abeele

1* Duiker NELOS

Materiaalmeester

Dirk De Ryck

3* Duiker NELOS

Monitor - Bestuurder

Eric hulpiau

2* Instructeur NELOS

Monitor - Bestuurder

Marleen Bekaert

1* Instructeur NELOS

Bestuurder

Johnny Lambrecht

4* Duiker J-AI NELOS

Bestuurder

Piet Eeckhout

3* Duiker NELOS


Administratieve ondersteuning


Webmaster

Jan Van der Helst

1* Duiker NELOS


WIE ZIJN WE ?


Duikschool Hydra is al meer dan 50 jaar een vaste waarde in duikminnend Vlaanderen.

In de loop der jaren is de school uitgegroeid van een feitelijke vereniging in 1963 met amper 2 leden tot een levendige v.z.w. met meer dan 255 leden.
Hiermee is Hydra niet enkel de grootste club in de Aalsterse regio maar ook een van de grootste in heel Vlaanderen.
Dit toont reeds voldoende aan dat Hydra heel wat te bieden heeft aan haar nieuwe leden.

Hydra profileert zich dan ook als een gastvrije club, waar zowel de recreatieve als de heuse sportduiker welkom is en dit van een leeftijd van 10 jaar tot ...
De v.z.w Aalsterse School voor Diepzeeduiken Hydra is aangesloten bij de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek - en Sport (NELOS),
welke op zijn beurt lid in van de wereldfederatie CMAS.
Door haar lidmaatschap van NELOS kan U bij ons CMAS-brevetten behalen die over heel de wereld officieel erkend zijn en U dus zullen toelaten zelfstandig te duiken.


TRAINING


De trainingen gaan door iedere woensdag in het Stedelijk Zwembad te Aalst, Zwembadlaan 2, tenzij anders meegedeeld.

GroepTijdstip
Jeugd 19:30 - 20:30
Onderhoudstraining, vrijblijvend en voor alle niveau's 21:00 - 22:30
Freedive (onderhouds)training, enkel FD's, alle niveau's 21:00 - 22:30
Opleiding 1* (K1*D) 20:30 - 22:00
Opleiding 2* (K2*D) 20:30 - 22:00
Opleiding 3* (K3*D) 21:00 - 22:30
Opleiding 4* (K4*D) 21:00 - 22:30
Opleiding AI Assistent Instructeur & Instructeur 21:00 - 22:30
Gelieve ten laatste enkele minuten vóór het aangegeven uur in het zwembad (aan de waterkant)te zijn, indien je wil deelnemen aan een training. Enkel dan kan een complete training worden afgewerkt.
Opgelet, hier kunnen uitzonderingen op gemaakt worden naargelang er andere evenementen gelijktijdig plaatsvinden(bijv. theorielessen).
Deze wijzigingen worden tijdig bekendgemaakt. De overige opleidingen (4*, instructeur, nitrox, duiker-hulpverlener, foto & film,...) worden gepland in samenspraak met de geïnteresseerden.


LIDMAATSCHAP


Lidgeld


Deze info kan gedateerd zijn, een update volgt begin september 2022.

De vzw Aalsterse School voor Diepzeeduiken - Hydra werkt volledig op non profit basis.
De jaarlijkse te betalen lidgelden dienen louter om de werking van de duikschool te bekostigen.
Geen enkel lid werkt bezoldigd. Hierdoor is niet enkel het lidgeld uitermate laag in vergelijking met andere duikscholen en zeker met de commerciële opleidingen, maar tevens alles inbegrepen.

Een nieuw lid betaalt 190 euro1 bij inschrijving bij het begin van het seizoen (september).
Deze som omvat het lidmaatschapsrecht van september tot december van het daaropvolgende jaar, m.a.w. voor een periode van 16 maanden.
Een nieuw lid betaalt 165 euro bij inschrijving na 1 januari.

Voor beginnende duikers omvat dit bedrag een didactische set bestaande uit o.a. een tasje, logboek, duikboek, medische keuringsfiche, ...
Bij dit lidgeld dien je tevens nog je homologatiegelden bij te tellen (voor 1*D is dat 125 euro), verschuldigd aan Nelos.
Meer info over NELOS en haar DIVES systeem kan je bekomen bij het bestuur en de instructeurs. Het lidgeld dient voldaan te zijn op de rekening van de club, vóór aanvang van de eerste les.

U bent, mits U medisch geschikt verklaard bent om te duiken, door aansluiting bij onze duikschool automatisch verzekerd en ontvangt U het tweemaandelijks full color tijdschrift HIPPOCAMPUS.

De opeenvolgende jaren betaal je telkens 150 euro (*) per jaar. Het lidgeld omvat natuurlijk ook de opleidingen, zowel praktijk als theorie, enz... exclusief de toegant tot het zwembad (er geldt wel een voordeeltarief voor leden).(1) bedragen onder voorbehoud van wijziging

Voordelen van lidmaatschap

In weinig clubs zal U een dergelijke degelijke opleiding kunnen genieten voor amper 150 euro, maar bovendien nog kunnen genieten van tal van andere voordelen.
Zoals hoger gesteld omvat uw lidmaatschapsbijdrage eveneens een verzekering.
Verder kan U als lid gratis gedurende het ganse jaar uw duikflessen laten vullen, gratis duikflessen, ademautomaten en duikjackets ontlenen
(behoudens tijdens de maanden juli en augustus waar een kleine bijdrage wordt gevraagd) en kan U gratis deelnemen aan onze regelmatig ingerichte clubduiken die U in staat stellen U te vervolmaken in uw duik-skills.

Het enige wat het lidgeld niet omvat zijn de eenmalige homologatiebijdragen die aan NELOS betaald dienen te worden bij het verwerven van een nieuw brevet/titel.

Gedurende het jaar worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals het jaarlijkse banket, het beginnersfeestje, de doopduik, Nieuwjaarsduik, etc.
Alle leden en hun familie zijn welkom op deze activiteiten.

De leden van Hydra worden in de mogelijkheid gesteld om, onder begeleiding van zeer ervaren duikers, alle courante wateren te verkennen die onze regio rijk is.
Er worden clubduiken georganiseerd in duikputten, meren, steengroeven, de Oosterschelde, ...

Voor elk wat wils dus. Door clubleden worden bovendien regelmatig reizen georganiseerd naar alle denkbare bestemmingen in het buitenland.


JEUGDDUIKEN


Speciaal voor de jeugdigen onder jullie werd een jeugdduikschooltje opgericht onder de vleugels van Hydra: "De Duik 10-ers".
In dit duikschooltje zijn alle kinderen van de leeftijd van 10 tot 14 jaar welkom die minstens 25 meter kunnen zwemmen.
Zij krijgen een aan hun leeftijd aangepaste opleiding door daartoe speciaal opgeleide instructeurs en begeleiders.

De jeugdduikertjes kunnen kiezen uit maar liefst 8 specialisatieopleidingen (fotograaf, bootduiker, archeoloog,...) naast de opleiding van Bronzen, Zilver of Gouden dolfijntje.


Verantwoordelijke jeugdduikschool : Frederik Carels (Free) 0499 94 38 99 - jeugd@hydra-aalst.be

Administratie en contact jeugdduikschool : Johnny Lambrecht 0497 12 94 78 - jeugd@hydra-aalst.be

OPGELET
Indien de watertemperatuur daalt onder 12°C, zullen jeugdduiken (buiten) worden afgelast.


AANBOD OPLEIDINGEN


Gelet op haar groot kader van instructeurs en monitoren kunnen wij U bijna het totale spectrum van sportduikopleidingen aanbieden: van 1 ster duiker tot 3 ster instructeur, nitrox opleidingen (basis en gevorderd), nitrox-instructeur, duiker-redder, duiker-hulpverlener, etc.

Hydra staat in gans de regio gekend voor haar uitmuntende opleidingen, dermate dat leden van naburige clubs hun AI-examen en instructeursexamen in onze duikschool komen voorbereiden. Velen van ons houden zich bezig met fotografie en kunnen U de knepen van het analoog en digitaal onderwater fotograferen bijbrengen. Heeft U reeds een duikbrevet in het buitenland of elders behaald ? Dan bent U evenzeer welkom in onze club.

Neem contact op voor een kennismakings- of initiatieduik : Rudy Baeyens, tel. +32 (0)475 419 264


Varia


Inkom zwembad

Er wordt een kaart ter beschikking gesteld waar je een saldo kan op opladen, aan voordeeltarief (inkomtarief voor clubs).
Deze kaart kan zelf opgeladen worden aan de kassa van het zwembad op woensdagavond en dit tot 19u30.

Hou er rekening mee dat deze kaart persoonlijk is en niet mag worden doorgegeven voor meerdere beurten dezelfde dag !

Lidgeld en medische keuring

Gelieve het lidgeld te betalen voor 31 januari door storting op rekeningnummer IBAN: BE13 4394 1694 9139, BIC: KRED BE BB op naam van HYDRA VZW


Het lidgeld bedraagt: (nieuwe info volgt)

 

Alle leden moeten zich jaarlijks medisch laten keuren. Dit attest moet vóór 31 januari overmaakt te worden aan de ledenadministrator (papier of e-mail).

Alle leden die de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben zijn verplicht vanaf die leeftijd en verder om de 5 jaar, een elektrocardiogram (ECG) onder inspanning te laten afnemen.
De verantwoordelijkheid van dit onderzoek ligt geheel bij het lid.

! Indien je medische keuring niet in orde is kan je niet deelmenen aan de Hydra duiken en zwembadactiviteiten !

Zetel & Contact :
Hydra Aalst vzw
Doriksveld 59
9308 AALST
België
Ondernemingsnummer BE0440.790.368