Free Shipping

gratis opleidingen

Free Shipping

gratis navullen

Free Shipping

gratis ontlening van materiaal


LAATSTE UPDATES


RSS Logo

Overlijdensbericht

Met verstomming en vol ongeloof vernamen wij het plotse overlijden van een van onze bestuursleden, Tom Faket.
Onze innige deelneming aan alle familieleden, buddy's en vrienden...
Klik hier voor meer.

Thumbnail Image 1

Vakantie !

Het nieue seizoen gaat van start. Vanaf september staan onze instructeurs en hun assistenten weer ter beschikking.
Tot dan !

Initiatieduiken

Start to Dive !

Interesse? Doe een initiatieduik, op een woensdag in september vanaf 20u !

Neem contact op met de voorzitter om je plaatsje te reserveren.


Organisatie


Bestuursleden


Voorzitter

Rudy Baeyens

2* Instructeur NELOS

Duikschool

Patrick Costens

2* Instructeur NELOS

Secretaris

Ann Van Impe

3* Duiker NELOS

Schatbewaarder

Kenny Deliens

3* Duiker NELOS

Materiaalmeester

Jurgen Galmart

3* Duiker NELOS

Monitor - Bestuurder

Eric hulpiau

2* Instructeur NELOS

Monitor - Bestuurder

Marleen Bekaert

1* Instructeur NELOS

Bestuurder

Johnny Lambrecht

3* Duiker NELOS

Bestuurder

Gaëtan Van De Velde

2* Duiker NELOS


Administratieve ondersteuning


Ledenadministratie

Laura Van Impe

2* Duiker NELOS

Webmaster

Jan Van der Helst

1* Duiker NELOS


WIE ZIJN WE ?


Duikschool Hydra is al meer dan 50 jaar een vaste waarde in duikminnend Vlaanderen.

In de loop der jaren is de school uitgegroeid van een feitelijke vereniging in 1963 met amper 2 leden tot een levendige v.z.w. met meer dan 255 leden.
Hiermee is Hydra niet enkel de grootste club in de Aalsterse regio maar ook een van de grootste in heel Vlaanderen.
Dit toont reeds voldoende aan dat Hydra heel wat te bieden heeft aan haar nieuwe leden.

Hydra profileert zich dan ook als een gastvrije club, waar zowel de recreatieve als de heuse sportduiker welkom is en dit van een leeftijd van 8 jaar tot ...
De v.z.w Aalsterse School voor Diepzeeduiken Hydra is aangesloten bij de Nederlandstalige Liga voor Onderwateronderzoek - en Sport (NELOS),
welke op zijn beurt lid in van de wereldfederatie CMAS.
Door haar lidmaatschap van NELOS kan U bij ons CMAS-brevetten behalen die over heel de wereld officieel erkend zijn en U dus zullen toelaten zelfstandig te duiken.


TRAINING


De trainingen gaan door iedere woensdag in het Stedelijk Zwembad te Aalst, Zwembadlaan 2, tenzij anders meegedeeld.

GroepTijdstip
Jeugd 19u30 - 20u45
Onderhoudstraining, vrijblijvend en voor alle niveau's 21u00 - 22u30
Opleiding 1* (K1*D) 20u45 - 22u15
Opleiding 2* (K2*D) 20u00 - 21u00
Opleiding 3* (K3*D) 21u00 - 22u00
Opleiding (Assistent-) Instructeur 21u00 - 22u30
Gelieve ten laatste op het aangegeven uur in het zwembad te zijn, indien je wil deelnemen aan een training. Enkel dan kan een complete training worden afgewerkt.
Opgelet, hier kunnen uitzonderingen op gemaakt worden naargelang er andere evenementen gelijktijdig plaatsvinden(bijv. theorielessen).
Deze wijzigingen worden tijdig bekendgemaakt. De overige opleidingen (4*, instructeur, nitrox, duiker-hulpverlener, foto & film,...) worden gepland in samenspraak met de geïnteresseerden.


LIDMAATSCHAP


Lidgeld

De vzw Aalsterse School voor Diepzeeduiken - Hydra werkt volledig op non profit basis.
De jaarlijkse te betalen lidgelden dienen louter om de werking van de duikschool te bekostigen.
Geen enkel lid werkt bezoldigd. Hierdoor is niet enkel het lidgeld uitermate laag in vergelijking met andere duikscholen en zeker met de commerciële opleidingen, maar tevens alles inbegrepen.

Een nieuw lid betaalt 180 euro1 bij inschrijving bij het begin van het seizoen (september).
Deze som omvat het lidmaatschapsrecht van september tot december van het daaropvolgende jaar, m.a.w. voor een periode van 16 maanden.
Een nieuw lid betaalt 150 euro bij inschrijving na 1 januari. Voor beginners omvat dit bedrag een didactische set bestaande uit o.a. een tasje, logboek, duikboek, medische keuringsfiche, ...

U bent, mits U medisch geschikt verklaard bent om te duiken, door aansluiting bij onze duikschool automatisch verzekerd en ontvangt U het tweemaandelijks full color tijdschrift HIPPOCAMPUS.

De opeenvolgende jaren betaalt U 135 euro (*) per jaar. Het lidgeld omvat natuurlijk ook de opleidingen, zowel praktijk als theorie, enz... exclusief de toegant tot het zwembad (er geldt wel een voordeeltarief voor leden).(1) bedragen onder voorbehoud van wijziging

Voordelen van lidmaatschap

In weinig clubs zal U een dergelijke degelijke opleiding kunnen genieten voor amper 120 euro, maar bovendien nog kunnen genieten van tal van andere voordelen.
Zoals hoger gesteld omvat uw lidmaatschapsbijdrage eveneens een verzekering.
Verder kan U als lid gratis gebruik maken van het zwembad tijdens de trainingsuren, kan U gratis deelnemen aan de diverse opleidingen, kan U gratis gedurende het ganse jaar Uw duikflessen laten vullen, kan U gratis duikflessen, ademautomaten en duikjackets ontlenen
(behoudens tijdens de maanden juli en augustus waar een kleine bijdrage wordt gevraagd) en kan U gratis deelnemen aan onze regelmatig ingerichte clubduiken die U in staat stellen U te vervolmaken in uw duik-skills.

Het enige wat het lidgeld niet omvat zijn de eenmalige homologatiebijdragen die aan NELOS betaald dienen te worden bij het verwerven van een nieuw brevet/titel.

Gedurende het jaar worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals het jaarlijkse banket, het beginnersfeestje, de doopduik, Nieuwjaarsduik, etc.
Alle leden en hun familie zijn welkom op deze activiteiten.

De leden van Hydra worden in de mogelijkheid gesteld om, onder begeleiding van zeer ervaren duikers, alle courante wateren te verkennen die onze regio rijk is.
Er worden clubduiken georganiseerd in duikputten, meren, steengroeven, de Oosterschelde, ...

Voor elk wat wils dus. Door clubleden worden bovendien regelmatig reizen georganiseerd naar alle denkbare bestemmingen in het buitenland.


JEUGDDUIKEN


Speciaal voor de jeugdigen onder jullie werd een jeugdduikschooltje opgericht onder de vleugels van Hydra: "De Duik 10-ers".
In dit duikschooltje zijn alle kinderen van de leeftijd van 8 tot 14 jaar welkom die minstens 25 meter kunnen zwemmen.
Zij krijgen een aan hun leeftijd aangepaste opleiding door daartoe speciaal opgeleide instructeurs en begeleiders.

De jeugdduikertjes kunnen kiezen uit maar liefst 8 specialisatieopleidingen (fotograaf, bootduiker, archeoloog,...) naast de opleiding van Bronzen, Zilver of Gouden dolfijntje.


Contact jeugdduikschool : Eddy Thijs 0475 892 595

OPGELET
Indien de watertemperatuur daalt onder 12°C, zullen jeugdduiken worden afgelast.


AANBOD OPLEIDINGEN


Gelet op haar groot kader van instructeurs en monitoren kunnen wij U bijna het totale spectrum van sportduikopleidingen aanbieden: van 1 ster duiker tot 3 ster instructeur, nitrox opleidingen (basis en gevorderd), nitrox-instructeur, duiker-redder, duiker-hulpverlener, etc.

Hydra staat in gans de regio gekend voor haar uitmuntende opleidingen, dermate dat leden van naburige clubs hun AI-examen en instructeursexamen in onze duikschool komen voorbereiden. Velen van ons houden zich bezig met fotografie en kunnen U de knepen van het analoog en digitaal onderwater fotograferen bijbrengen. Heeft U reeds een duikbrevet in het buitenland of elders behaald ? Dan bent U evenzeer welkom in onze club.

Neem contact op voor een kennismakings- of initiatieduik : Rudy Baeyens, tel. +32 (0)475 419 264


Varia


Inkom zwembad

Er wordt een kaart ter beschikking gesteld waar je een saldo kan op opladen, aan voordeeltarief (inkomtarief voor clubs).
Deze kaart kan zelf opgeladen worden aan de kassa van het zwembad op woensdagavond en dit tot 19u30.

Hou er rekening mee dat deze kaart persoonlijk is en niet mag worden doorgegeven voor meerdere beurten dezelfde dag !

Lidgeld en medische keuring

De kandidaat 1*duiker en jeugdduikers gestart in september moeten voor het lopende jaar geen lidgeld meer betalen.

Gelieve het lidgeld te betalen voor 31 januari door storting op rekeningnummer IBAN: BE13 4394 1694 9139, BIC: KRED BE BB op naam van HYDRA VZW
Tevens moet het scheurstrookje van de medische fiche vóór 31 januari afgeleverd worden via de secretaris of via de brievenbus in de kelderruimte van het zwembad.

Enkel indien je medisch gekeurd bent en het lidgeld betaald is, ben je verzekerd !

Het lidgeld bedraagt:

(1): leden welke in een andere club reeds als eerste lid zijn ingeschreven.


Alle leden die de leeftijd van 45 jaar bereikt hebben zijn verplicht vanaf die leeftijd en verder om de 5 jaar, een elektrocardiogram (ECG) onder inspanning te laten afnemen.
De verantwoordelijkheid van dit onderzoek ligt geheel bij het lid.

Zetel:
Hydra Aalst vzw
Brusselbaan 176
9320 AALST
België
Contact adres:
Hydra Aalst vzw
Doriksveld 59
9308 AALST
België
Ondernemingsnummer BE0440.790.368